Disclaimer

Emic Psychologie, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 78589096, is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.emic-psychologie.nl

  • Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.
  • Emic Psychologie aanvaardt in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website.
  • Emic Psychologie streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.
  • Emic Psychologie heeft middels de website uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden te informeren over de diensten en de psycholoog (Ariadne Hamming) die de diensten uitvoert.
  • Emic Psychologie is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?

Deze kun je e-mailen naar: ariadne@emic-psychologie.nl