Familie- en organisatieopstellingen

Laat je verwonderen!
Durf te kijken naar wat zich toont.
Durf te voelen en waar te nemen vanuit je lichaam en ziel.
Durf dat wat je denkt te weten los te laten.
Kijk zonder oordeel en vrij van overtuigingen.

 

Agenda:

Een kennismaking met familieopstellingen

Zondag 24 maart 14.00-17.00 uur,

K’dans – van Merlenstraat 65-C 2518 TC Den Haag

€ 25,- voor de middag incl. koffie, thee en lekkers

Opgeven via mail of telefoon/app bij Ariadne 

Samen met Eleonore van Lookeren (energetisch en systemisch coach) geef ik een kennismakingsmiddag met familieopstellingen.

De middag begint met een geleide meditatie om echt tot jezelf te komen gevolgd door een individuele oefening om inzicht te krijgen in een persoonlijke vraag. Hierin ga je voelen en ervaren hoe je vanuit je hoofd, je hart en je buik waarneemt. Daarna is er ruimte voor 2 familieopstellingen. Dat betekent dat er twee deelnemers een vraag kunnen inbrengen die wij zullen opstellen. Als je geen vraag inbrengt kan het zijn dat je als representant wordt gevraagd voor de opstelling.

Familieopstelling

Een familieopstelling is een ruimtelijke weergave van je familiesysteem. Een opstelling maakt onbewuste familiepatronen zichtbaar. Het gaat voorbij aan wat je al weet en geanalyseerd hebt. Een opstelling laat nieuwe elementen zien waardoor jouw visie op je probleem een nieuw perspectief krijgt. Het kan verwarrend, verhelderend, confronteren of ontroerend zijn. Soms vindt tijdens een opstelling een helende ervaring plaats. Soms valt pas later een inzicht op zijn plaats. Dat wat je ziet of ervaart in een opstelling werkt ook daarna nog door, als jij daar voor open staat.
Binnen een live opstellingen wordt gewerkt met representanten. Zij representeren je familieleden of onderdelen van je familiesysteem zoals trauma. Zonder woorden volgen zij de beweging die in hen opkomt en tonen zij zo wat jouw familiesysteem wil laten zien. Wie er worden opgesteld weet je nooit van tevoren. Een opstelling is dynamisch, door het toevoegen van representanten verandert het beeld gedurende het opstellingsproces. En eindigt op het moment van een diepe zucht van erkenning.

Wanneer een familieopstelling?
Elke vraag die voorkomt uit een last die jij zelf ervaart, is geschikt voor een familieopstelling.
Bijvoorbeeld als je binnen je familie spanningen ervaart door bepaalde patronen en je wil kijken naar de invloed van jouw rol of plek binnen dit geheel.
Of je wil zicht hebben op wat maakt dat je iets steeds maar weer uitstelt.
Of waarom jij altijd alles regelt.
Of waarom jij je altijd zo verantwoordelijk voelt.
Of waarom jij zoveel moeite hebt voor jezelf op te komen.
Of waarom jij binnen relaties zoveel spanningen ervaart.

 

Organisatieopstelling

Ook in organisaties worden de processen beïnvloed door onderliggende onbewuste dynamieken en patronen. Een organisatieopstelling laat zien welke elementen en rollen van invloed zijn op dynamieken in het systeem. In een organisatieopstelling wordt gekeken naar het grotere geheel van het systeem: het leidende principe (waarom is dit bedrijf op aarde), de oorsprong van het bedrijf, bijzonderheden in de historie en bepalende functies. Deze elementen worden door representanten weergegeven. Op deze manier breng je weerstand in beeld, kun je onderzoeken welke gevolgen bepaalde keuzes hebben of kun je zien welke invloed je oude/nieuwe leidende principe heeft.

Wanneer een organisatieopstelling?
Als er weerstand is in de organisatie.
Om te onderzoeken of er een angstcultuur heerst.
Als een afdeling of bedrijf gaat fuseren en je verwacht daar problemen mee.
Als er is sprake van gedrag of patronen waar je vanaf wilt.
Als je vanuit een ander perspectief wil onderzoeken of toekomstige beslissingen, zoals het introduceren van een nieuw product of het wijzigen van beleid zinvol zijn.

 

Als representant meedoen

Zowel bij familieopstellingen als organisatieopstellingen werk ik met representanten. Ook dit is een bijzondere ervaring waarbij je waardevolle inzichten en waarnemingen opdoet. Soms wordt er een eigen thema geraakt en ontstaat er voor jou een helende beweging. Ook is het openstaan voor waarnemingen uit een onbewust systeem van een ander een mooie voeding van jouw eigen waarnemingsvermogen. Via het onderstaande contactformulier kun je je aanmelden als representant. Als je een eigen opstelling nog te spannend vindt, is deelname als representant een mooie eerste stap.

Opleidingen systemisch werk

 Jaaropleiding familieopstellingen IVSW 2021/2022. Verdiepingsopleiding organisatieopstelling ISVW 2023. Intervisie en co-opstellingen met collega opstellers Sarah Zolondz-Reeder en Dominique Cordier. 

Tarieven

Tarief particulier voor het inbrengen van een vraag is 75 euro.

Een vraaginbrenger mag gratis een buddy mee nemen.

Tarief represtant is 15 euro.

Tarief organisatieopstelling op aanvraag.

Aanmelding

Vul het formulier hieronder in

Akkoord?

Ik ga zorgvuldig met jouw gegevens om, zoals vermeld in het privacybeleid.
Bij het maken van een afspraak zijn de algemene voorwaarden van toepassing.