Team- en organisatieontwikkeling

Jij droomt van medewerkers die met plezier en passie naar hun werk komen.

Medewerkers die echte ambassadeurs zijn van de visie en missie. Die met liefde en kracht jullie klanten de beste denkbare dienst leveren, elke dag weer.

Onze maatschappij in het algemeen en het werkveld in het bijzonder laten zich kenmerken door complexiteit en snelle veranderingen. Denk aan fusies en overnames, verandering in wet en regelgeving, kortdurende aanbestedingen met aanpassing van je markt, product en processen als gevolg en natuurlijk de onrust op de arbeidsmarkt. En ook binnen dit hectische werkveld is het jouw droom als praktijkeigenaar, directeur of leidinggevende dat je tevreden medewerkers hebt. Want je weet dat tevreden medewerkers ook tot tevreden klanten leiden.

Als je aan mij vraagt hoe doe je dat, dan antwoord ik: “door te werken met hoofd, hart en intuïtie”.

Werkwijze

Kennismakingsgesprek

In een vrijblijvend telefoongesprek of beeldbelgesprek maken we kennis met elkaar. Je vertelt me globaal welke ontwikkelstap je wilt maken met je team of je organisatie. En jij kunt mij vragen stellen over mijn werkwijze. Na dit gesprek doe ik een eerste voorstel voor een traject.

Analysefase

We kijken naar de factoren die samenhangen met je vraag. Het kan zijn dat ik langskom bij je team of organisatie, dat ik individueel mensen spreek of dat we een korte enquête uitzetten. Doel van deze fase is helder te krijgen waar wrijving of spanning zit en wat de sterke kanten zijn van je team of organisatie. Ook krijgen we zo zicht op de wensen van je medewerkers. Na deze fase stellen we een  actieplan met doelen op. 

Sessies

Binnen deze actieve fase ga je binnen werksessies met je team, je leidinggevenden of je directieleden samen aan de slag. Denk bijvoorbeeld aan het samen opstellen van een visiedocument, het vaststellen van een leiderschapsconcept of workshops gericht op communicatie of leiderschapsvaardigheden.

Boastersessies

Na de actieve fase is het vervolgens aan jou, aan jullie, om de nieuwe inzichten en vaardigheden toe te passen. Om de veranderingen op gang te houden zijn de boastersessies beschikbaar. Daarin herhalen we wat nodig is. Doel van deze sessies is om de motivatie weer aan te wakkeren en vaardigheden te oefenen.

Je kunt bij Emic psychologie terecht:

Om met je (nieuwe) team een solide basis voor visie en samenwerking te creëren.

Als je vastloopt met je team omdat er geen onderling vertrouwen is, er geroddeld wordt, er veel geklaagd wordt, de sfeer niet goed is.

Als je een screening wil van de algemene gezondheid van je team of je organisatie.

Als je met je team of organisatie voor een veranderproces staat .

Ook in organisaties kan gewerkt worden vanuit hoofd, hart en intuïtie.

Ervaringen van mijn klanten

?

 

“In de samenwerking heb ik Ariadne ervaren als een deskundige collega die rust uitstraalt. Ze bewaart overzicht tijdens de training en houdt de doelstelling goed in de gaten. Vanuit haar observerend vermogen weet ze op een heldere vriendelijke manier feedback te geven waar deelnemers mee verder kunnen in hun professionele ontwikkeling.”

S. Knijn, Human Concern

Over mij

Als mens zijn wij onderdeel van een breder systeem. Veranderingen op individueel niveau leiden tot veranderingen in het directe systeem. En die veranderingen leiden weer tot veranderingen in het omliggende systeem. En zo verder. Het omgekeerde geldt ook: veranderingen in het grotere systeem hebben invloed op de subsystemen daarbinnen.

Vanuit die systemische blik heb ik altijd gekeken naar de gezinnen die ik als behandelaar begeleidde binnen de jeugd-GGZ en de jeugdzorg. Je kunt een kind of jongere niet effectief behandelen zonder ook ouders en zelfs broers en zussen mee te nemen. Ook in mijn rol als teamleider ben ik me altijd bewust geweest van de wisselwerking tussen de verschillende lagen binnen een organisatie. Een besluit op één plek genomen werkt op verschillende plekken door. Het besef ontstond dat een sterke communicatie tussen directie, management/teamleiders en werkvloer onmisbaar is voor een sterke energie binnen een organisatie. Een open deur die binnen de hectiek van alledag soms onbewust is dichtgevallen. In mijn functie als directeur kreeg ik bovendien goed zicht op de invloed van de financiële, politieke en maatschappelijke systemen rond onze organisatie en hoe dat doorwerkt helemaal tot aan de cliënt. Zo kreeg ik breed zicht op de gelaagdheid binnen organisaties, en de onderlinge verbondenheid en zelfs afhankelijkheid. Ik zie het als mijn missie om deze verbindingen te stimuleren en herstellen. Zodat ook binnen organisaties de liefde, de energie, stroomt.

Opleiding

Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, postmaster opleiding tot gezondheidszorg psycholoog, opleiding tot cognitief gedragstherapeut, jaaropleiding leiderschap- en organisatie coaching SAMI®, jaaropleiding familieopstellingen IVSW.

Werkervaring

Gedragswetenschapper bij Forensisch centrum Teylingereind (2003-2011), behandelaar en teamleider in de specialistische jeugd GGZ Forta Jeugd (2011-2018), directeur Forta Jeugd (2018 – 2020), zelfstandig ondernemer sinds juli 2020.

Beroepsvereniging

Ik ben geregistreerd als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut VGCT. Ik ben aangesloten bij het NIP/NVGzP.

Mijn klanten

Afspraak maken

Vul het formulier hieronder in

Akkoord?

Ik ga zorgvuldig met jouw gegevens om, zoals vermeld in het privacybeleid.
Bij het maken van een afspraak zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Emic Psychologie

ariadne@emic-psychologie.nl

06-51816852